pm-painit Lappeenranta 29.11

Kilpasarja

25kg

1. Ukko Korhonen VuVe

2. Liina Laukkanen LrTU

45kg

1. Jiri VIlhola VuVe

2. Veikka Kotoneva LrTU

Aloittelijat

33kg

1. Thomas Havia VuVe

2. NIklas Salpakarin VuVe

3. Lauri Tapanainen LrTU